آخرین تماسی که با مسئول برنامه ریزی دانشگاه داشتم هنوز وضعیت درس پیشرفته 1 معلوم نیست. به هر حال ما را به خیرشان امیدی نیست ! فعلا که همینطوری میگن فردا هی فردا هی فردا هی فردا ....

پیشرفته 1

قرار بود امروز وضعیت این درس مشخص بشه که بازم بهم گفتن که تا هفته آینده صبر کنید چون استادی که قراره بیاریم یا گوشیش رو برنمیداره که باهاش هماهنگ کنیم یا  وضعیت برنامه هفتگی درساش تو دانشگاههای دیگش معلوم نیست که چه وقتی می تونه اینجا بیاد !
خوب این دانشگاههای دولتی و آزاد و غیر آزاد چجورین که چند روز ( فقط چند روز ، تعدادشو نمی دونم! ) انتخاب واحدو می کنن استاد و روزها و تاریخ ها و ساعت های کلاساشون ، همون موقع انتخاب واحد مشخصه !؟! .... بعد چند روز هم میان مثل بچه آدم درساشون رو شروع میکنن و حالشم میبرن. واقعا چرا ؟
این نشون میده اونها برنامه ریزی دارند و ما داریم از بی برنامگی رنج می بریم و تو این دانشگاه هر کی به فکر خودشه. همین !
آقا من موندم تو این دانشگاه ، نحوه انتخاب اساتید اینا چجوریه . میمونن .. میمونن.. تا امتحانا تموم بشه و نمره ها رو وارد بکنن بعدش نمره ها رو تایید بکنن1 و .... تازه میان بعد اینکارا اساتید درس های مختلف رو تعیین می کنن !
مگه نباید انتخاب اساتید قبل همه اینکارا انجام بشه !! آقا بیاین این کارا رو قبل امتحان انجام بدین هم دستتون بازتر میشه و هم خیال تون راحت. تازه کارتون سبک تر هم میشه . تا کی باید این دانشجو ها منتظرتون بمونن ؟
هرچند بچه های ما ترم های قبل به این نتیجه رسیدند که ما را به خیر شما امیدی نیست ( Just it ) .
خدااااا چی بگم ؟!

1- قابل ذکره که تا این لحظه درس میانه 2 تایید نشده !
اصلاحیه : درس میانه 2 در تاریخ 1389/12/7حوالی ساعت 9 تایید شد. هورااا ...