این مصاحبه از این سایت گرفته شده و معلوم نیست که فرد مصاحبه شونده قبولی چه سالی هست.

سوال: آقای وافی برنامه خود را برای مطالعه بفرمایید

جواب: حدود ۹ ماه پیش از كنكور مطالعه را شروع كردم. به طور میانگین هر روز ۷ ساعت درس می خواندم. بقیه ساعات را به استراحت اختصاص می دادم. زمان مطالعه را به یك و نیم ساعت تخصیص دادم. هر وعده یك درس را می خواندم. به بیان دیگر هر روز سه درس مطالعه می شد.. سعی می كردم مطالب را خلاصه برداری كرده و در دو مرحله خود را با تست آزمون می كردم. یك مرحله بعد از خواندن مطالب و مرحله بعد بعد از خواندن و اتمام سرفصلها

بقیه مصاحبه را در ادامه مطلب ببینید.

سوال: از منابع مورد مطالعه خود بگویید.

جواب: زبان را از كتاب آقای اقوامی انتشارات سمت خواندم. تمام مطالب را مطالعه كردم .بسیاری از كلمات آن را استخراج نمودم. ولی متاسفانه آن طوری كه خواندم نشد.

سوال: از ریاضی و آمار بگویید.

جواب: ریاضی را از كتاب محمودیان خواندم. البته چون دیپلم من حسابداری بود و پایه ریاضی قوی نداشتم كتاب آقای صدقیانی و نعمتی انتشارات سنجش تكمیلی را مطالعه كردم.

آمار را از روی كتاب عادل آذر و منصور مومنی خواندم(دو جلد).بسیاری از سوالات تستی از آن آمده بود.البته كتاب تست آنها را نیز خواندم. در كنار آن كتاب رنجبران را با تاكید بر روی تستهای آن مطالعه كردم.


سوال: از منابع حسابداری مالی بگویید.

جواب: در مورد حسابداری میانه ۱ كتاب دكتر نوروش را خواندم. البته بعضی از مطالب غیر ضروری را نخواندم. مثلا نسبتها

از نشریات سازمان شماره های ۹۴.۱۱۷.۱۲۶.۱۶۰ و ۱۷۵ را خواندم.زیرا در درس میانه ۲ منبع خوبی در دسترس نبود.

در مورد پیشرفته ۱ هم كتاب آقای همتی را خواندم.البته در مورد موضوعاتی نظیر تسعیر ارز و مشاركت ها جزوه دكتر خوش طینت به من كمك نمود.

پیشرفته ۲ را از روی كتاب آقایان دكتر سعیدی و عظیمی خواندم. البته بعضی از مطالب كتاب آقای دكتر خوش طینت را هم خواندم. كتاب تستهای ایشان را نخواندم زیرا احساس كردم بسیاری از جوابهای آن نادرست است.البته بعدها شنیدم در نسخه اصلاح شده آن این اشكالات برطرف شده است.

از كتابهای تستی كتاب آقایان دكتر مدرس و دكتر پارساییان را با تاكید بر بعضی مطالب مثل مفاهیم نظری.درآمدها.سود سهام.اجاره ها و بدهی بلنمدت خواندم.بقیه مطالب در ایران موضوعیت نداشت.و لذا همه كتاب را نخواندم.

اجاره ها را از كتاب مباحث جاری آقای همتی خواندم و همچنین فصل ۹ كتاب حسابداری مالی جلد اول تاریوردی را مطالعه نمودم.

البته از مجموعه كتابهای تست كتاب آقایان دكتر عثمانی و اسكندری مربوط به استانداردهای حسابداری و نیز تستهای سی پی ای آخر كتاب آقای دكتر مردزاده و نیز كتاب تست دكتر نوروش و خانم غنیمی فرد را خواندم.

(توضیح من: از صحبتهای ایشان چنین استنباط كردم كه مطالب را گزینشی و به گونه ای خوانده اند كه بهترین كارایی را داشته باشد. به نظر می رسد این ضعف كم و بیش در كتابهای مالی ما وجود دارد كه همه مطالب در یك سطح ارائه نشده اند.)

سوال : در مورد منابع مورد مطالعه خود از حسابداری صنعتی بگویید.

جواب: صنعتی ۱ را ا ز كتاب دكتر عثمانی خواندم. صنعتی ۲ را روی كتاب سنجش تكمیلی خواندم. البته نشریه ۱۳۱ سازمان دكتر شباهنگ را هم خواندم.

از مجموعه تستهای صنعتی هم كتاب آقای مصدر و كتاب آقای اسكندری مطالعه نمودم. جزوه های دكتر عثمانی از آن جهت به من كمك نمود كه توانستم با اصطلاحات بكار رفته در كنكور آشنا شوم.

سوال : در مورد منابع مورد مطالعه خود از حسابرسی بگویید.

من درس حسابرسی را خیلی زود شروع كردم ولی نتیجه مطلوبی نگرفتم. كتابهای سازمان را نیز منبع خود قرار دادم. بعضی از استانداردهای حسابرسی مثل گزارشها و نیز بعضی از مطالب كتاب آقای اسكندری را هم خواندم.(توضیح من: به نظرم فرار بودن مطالب حسابرسی این نكته را ضروری می سازد كه مطالعه آن به ماه های آخر موكول شود)

سوال: آیا منبع دیگری هم مورد نظر شما هست.

جواب: من تستهای حسابداری دولتی آزمون ارشد مدیریت را خواندم. زیرا بر طبق آمار من ۷ سوال مطرح شده در آزمون سالهای قبل همه از ارشد مدیریت انتخاب شده بودند. البته كتاب دكتر باباجانی را به علت علاقه ام خوانده بودم.
از مجموعه قانون تجارت هم بخش مربوط به بازرسی را خواندم.

درصدهای آقای وافی

حسابداری مالی ..................... 100
ریاضی و آمار ........................... 96
صنعتی ................................... 82
حسابرسی ............................. 68
زبان ........................................ 18