آقای علی عالی زاده از دانشگاه صنعتی شاهرود رتبه اول کنکور ارشد حسابداری سال 86 را کسب کردند. دوست عزیز آقای حامد ذاکری مصاحبه ای با ایشان انجام داده است و بنده ضمن تشکر از ایشان این مصاحبه را از وبلاگ ایشان نقل می کنم .

 درصدهای ایشان عبارتند از :

  زبان ....................۱۶.۶۶ 

ریاضی و آمار .................... ۷۴.۱۶ 

حسابداری مالی.................... ۸۲.۷۵

  حسابداری صنعتی.................... ۷۶.۶۶ 

حسابرسی ....................۷۷.۷۷ 

  معدل ....................۱۸.۸۶.

سوال - نحوه برنامه ریزی درسی خود را بفرمائید؟

من از ۵ مهر شروع به خواندن کنکور کردم.بطور متوسط روزی ۹ الی ۱۰ ساعت مطالعه می کردم و هر چه زمان جلوتر می رفت این مدت بیشتر می شد.در تابستان فقط کتاب اصول حسابرسی ۱ سازمان را مطالعه کردم.من دروس را هنگام پاس کردن با دقت می خواندم.

 سوال - منابعی که برای کنکور ارشد استفاده کردید بفرمائید؟

زبان :

 زبان تخصصی حسابداری - داود اقوامی - انتشارات سمت

توضیح : من به ۵ تست زبان تخصصی در کنکور پاسخ دادم.

ریاضی و آمار :

ریاضیات - هادی رنجبران

 آمار - هادی رنجبران

حسابداری مالی :

حسابداری مالی - یدالله تاری وردی (دو جلد) - انتشارات ترمه

مروری جامع بر حسابداری مالی - دکتر نوروش و مهرانی (دو جلد) - انتشارات نگاه دانش

استانداردهای حسابداری ایران - نشریه ۱۶۰ سازمان حسابرسی

پرسشهای ۴ گزینه ای استانداردهای حسابداری ایران - قسیم عثمانی و جمشید اسکندری - انتشارات کیومرث

توضیح : کتاب آقای تاری وردی کتاب بسیار خوبی است.درس حسابداری پیشرفته ۱ در جلد اول و درس حسابداری پیشرفته ۲ در جلد دوم آمده است ولی چون این کتاب به استانداردهای حسابداری نپرداخته کتاب آقای نوروش را مطالعه کردم.کتاب آقای نوروش شامل تستهای کنکور دولتی و آزاد می باشد.

حسابداری صنعتی :

صنعتی ۱ - قسیم عثمانی و علی قاسم زاده - انتشارات ترمه

صنعتی ۲ - پیام نور

صنعتی ۳ - حسابداری مدیریت - عبدالحسین رجبی - انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود

حسابداری صنعتی با تاكید بر مسایل مدیریتی ترجمه موسی بزرگ اصل و علی پارساییان  ( توضیح : احتمالا منظورشان  کتاب آقای هورن گرن است که توسط آقایان بزرگ اصل و پارسائیان ترجمه شده است )

تستهای ارشد حسابداری تالیف رضا درگاهی

توضیح : آقای رجبی از اساتیدم بودند.

حسابرسی :

اصول حسابرسی جلد ۱ و ۲ - نشریات شماره ۸۷ و ۱۰۵ سازمان حسابرسی

استانداردهای حسابرسی - نشریه شماره ۱۲۴ سازمان حسابرسی

تستهای CPA حسابرسی - کوروش امانی و فاضلی - انتشارات کیومرث

من برای آمادگی برای كنكور از جزوات یا كلاسهای كنكور موسسه پارسه استفاده نكردم.ولی متاسفانه این موسسه از اسم من سوءاستفاده كرد.

 درصدهای ایشان عبارتند از :

  زبان ۱۶.۶۶   ریاضی و آمار  ۷۴.۱۶   حسابداری مالی ۸۲.۷۵   حسابداری صنعتی ۷۶.۶۶   حسابرسی ۷۷.۷۷    معدل ۱۸.۸۶.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

در ضمن دو نفر از دوستان هم درصدهای خودشان رو در آزمون سال ۸۶  نوشته اند :

رتبه ۱۴۷ (لیسانس ریاضی ) :  زبان عمومی وتخصصی سفید
58/62 حسابداری مالی
40/00 حسابداری صنعتی
68/88 حسابرسی
54/16 ریاضی وامار 
معدل : 13.22

 رتبه ۹۷ : زبان عمومی سفید
حسابداری مالی32/56
صنعتی33/63
ریاضی33/63
حسابرسی22/42