نحوه درست رزومه نویسی رو می تونید از طریق فایل زیر که براتون ضمیمه کردم ، ببینید. در رابطه با رزومه نویسی می تونید از اینجا مطالب جالبی رو مطالعه کنید.