کتاب های معرفی شده در زیر توسط استاد ارجمند آقای درقندیان ارائه گردیده است.
این مطلب به در خواست اون دسته از دانشجویانی ورودی جدید و قدیم که از این منابع بی اطلاع هستند نوشته شده.

 عنوان کتاب
 ضریب منابع ارائه شده
 حسابداری مالی
 3[ کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی ، 2 جلد ، نویسنده : دکتر نوروش و دکتر مهرانی ]
[ نشریه 160+نشریه 175 سازمان حسابداری ]
 صنعتی 2[ کتاب دکتر عثمانی و قاسم زاده ]
[ نشریه 177 ]
[ کتاب صنعتی 3 ، نویسنده : جمشید اسکندری و کتاب 900 تست جمشید اسکندری ]
 حسابرسی 2 [ حسابرسی 1 و 2 پارسه ، نویسنده آقای عرفی ]
[ تست های استاندارد حسابرسی ایران ، نویسنده : فاضلی و عمانی ]
[ نشریه 124 سازمان ]
 ریاضی و آمار
 3 [ ریاضیات و آمار ( کاربرد آن در مدیریت و حسابداری ) ، نویسنده : هادی رنجبران و مهندس نیکوکار ]
 زبان 2 50% عمومی : [ ;کتاب 504 و کتاب گرامر تافل ]
%50 اختصاصی : [ کتاب پیام نور زبان تخصصی حسابداری ]