با وجود اینکه من شنیده بودم و به شما گفته بودم که قراره استاد درس پیشرفته 1 مون خانم ابراهیمی باشه ( همونی که درقندیان گفته بود که نفر اول دانشگاه شیراز هستش و اگه بیاد خیلی خوب میشه و از این جور حرفا ... ) اسم ایشون خط خورد !!! ( اینطور که خان رمکی مسئول برنامه ریزی دانشگاه به من گفته قراره ایشون از ترم بعد بیاد که منظورش اینه که دیگه نمیاد ) و حالا قراره یه نفری به اسم آقا یا خانم نیکفر بیاد. از قراره معلوم اینطور که من شنیدم ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تنکابن هستش و مدرک دکتری رو دارن !!!

من که کاری به مدرک و شهرتش ندارم فقط میگم هرکس باشه یه استاد خوب و با شعور و چیز فهم باشه همین !