به نقل ازسرویس خبری سراج :

پس ازحذف نمره منفی ازآزمون های هماهنگ دانشگاه پیام نور وافزایش سقف انتخاب واحد،شنیده ها حاکی ازآن است که امتحانات میان ترم نیز ازنیمسال دوم تحصیلی90-89 باتغییراتی مواجه خواهد شد.

درپی اظهارات حسن زیاری رییس دانشگاه پیام نور مبنی بر اصلاح منطقی وعلمی آیین نامه میان ترم در دانشگاه پیام نور،زمزمه های تغییروحتی حذف آن درنظام آموزشی این دانشگاه شنیده میشود.

خداوردی مسؤل آموزش دانشگاه درخصوص صحت وسقم این خبر گفت:هنوز هیچ دستورالعملی درخصوص حذف یا تغییرمیان ترم به دست ما نرسیده است.